,

Projekt nr 3957 “Ohtlike jäätmete käitlemine Paide, Türi, Põltsamaa ja Suure-Jaani jäätmejaamas”

Projekti kestvus: jaanuar 2013 kuni detsember 2013
Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti eesmärgiks on Paide, Türi, Põltsamaa ja Suure-Jaani jäätmejaamades elanikkonnalt kokku koguda kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed ning anda need edasiseks käitlemiseks käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

Paide ja Türi jäätmejaama opereerib AS Väätsa Prügila
Põltsamaa ja Suure-Jaani jäätmejaama opereerib AS Epler&Lorenz

Ühe aasta jooksul koguti kokku 29,1 tonni ohtlikke jäätmeid ja 68 tonni elektri- ja elektroonikajäätmeid.

Kogutud jäätmed:

20 01 98* Ravimid 519 kg
16 01 07* Õli- ja kütusefiltrid 248 kg
13 02 08* Vanad õlid 2532 kg
18 01 03* Nakkusohtlikud jäätmed 175 kg
20 01 27* vanad värvid, lakid, lahustid 15 177 kg
18 01 06* Kemikaalid 865 kg
20 01 21* Luminestsentslambid 515 tk
16 06 01* Pliiakud 1110 kg
16 06 02* Nicd akud 138 kg
20 01 33* Patareid ja väikeakud 693,5 kg
17 06 01* Asbesti sis. isolatsioonijäätmed 13,06 kg
20 01 21* Kraadiklaasid 124 tk
15 02 02* Saastunud pühkmed, absorbendid, kalts 14 kg
20 01 21* Muud elavhõbedat sis. jäätmed 1,6 kg
15 01 10* Ohtlik pakend 5461 kg
20 01 29* Pesuained, mis sis. ohtlikke aineid 454 kg
16 01 14* Antifriisid 111 kg
20 01 17* Fotokemikaalid 46 kg
20 01 19* Pestitsiidid, taimekaitsevahendid 253,3 kg
20 01 13* Lahustid 20 kg
20 01 14* Happed 187 kg
20 01 15* Leelised 14 kg
16 02 15* Tahmakassetid 14 tk
02 01 08* Põllumajanduskemikaalid 492 kg

Projekti elluviimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.