,

Projekt nr 438 Koolilaste keskkonnateadlikkuse tõstmine

Projekti toimumisaeg:  veebruar 2008 kuni november 2008

Projekti maksumus (EEK): 21 873,40
millest KIK finantseering: 15 850,34
KEJHK omafinantseering:   6 023,06

Projekti raames korraldati koolilastele õppeekskursioone Järvakandi Klaasimuuseumisse, Rapla jäätmejaama, Väätsa Prügilasse, Pärnu sorteermisjaama ning lisaks osade koolide endi soovil Eesti Ringhäälingumuuseumisse.

Projekti eesmärgiks oli laste keskkonnateadlikkuse tõstmine ja säästva eluviisi propageerimine. Projekti käigus anti õpilastele ja õpetajatele edasi uusi teadmisi, samuti tuletati meelde ka unustatud vana, kuidas saaksime elada keskkonda säästvalt. Õppeeksursioonide abil püütakse mõista anda, et igaüks meist saab kaasa aidata puhta ja elukõlbliku looduskeskkonna säilitamisele. Projektis osales Kesk-Eesti piirkonnast 6 kooli ( Kirivere Põhikool, Suure-Jaani Gümnaasium, Juurikaru Põhikool, Karmi Põhikool, Ardu Kool, Koeru Keskkool) ja 1 lasteaed ( Paide Keskklinna lasteaed).

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

 

Rapla jäätmejaamas

Rapla jäätmejaamas

Väätsa prügilas

Väätsa prügilas