,

Projekt nr 4604 “Ohtlike jäätmete kogumisringid Kesk-Eestis”

Projekti toimumisaeg: aprill 2013 kuni august 2013

Projekti elluviimist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus summas 12 896, 61 eurot.

KOGUMISRINGID:

04.mai 2013 Ambla vald
05.mai 2013 Imavere ja Koigi vald
11.mai Väätsa vald
12.mai Kareda vald
18.mai Märjamaa vald
19.mai Koeru vald
25.mai Suure-Jaani ja Kõo vald
26.mai Kõue vald

01.juuni Kehtna vald
02.juuni Pajusi vald
08.juuni Paide vald
09.juuni Kaiu ja Käru vald
15.juuni Tarvastu vald
16.juuni Puurmani vald
29.juuni Saarepeedi vald
30.juuni Järva-Jaani ja Roosna-Alliku vald

06-07.juuli Türi vald
13.juuli Põltsamaa vald
14.juuli Raikküla vald

Kogumisringe teostas OÜ Kesto. 20 kogumisringi käigus teenindati 23 omavalitsust. Kokku koguti 21 tonni ohtlikke jäätmeid ning 29 tonni elektri- ja elektroonikajäätmeid.

Kogumisringide käigus kogutud jäätmed:

13 02 08* Vanad õlid 133 kg
15 01 10* Ohtlikud pakendid 2040 kg
15 02 02* Saastunud pühkmed ja kalts 35 kg
16 01 07* Õlifiltrid 140 kg
16 01 14* Antifriisid 159 kg
16 06 01* Pliiakud 619 kg
18 01 03* Nakkusohtlikud jäätmed 86 kg
20 01 98* Vanad ravimid 318 kg
20 01 27* Vänad värvid, lakid, liimid 12 621 kg
18 01 06* Kemikaalid 237 kg
20 01 33* Vanad patareid ja akud 322 kg
20 01 21* Elavhõbeda sisaldusega kraadiklaasid 74 tk
20 01 21* Luminestsentslambid 112 kg
20 01 29* Ohtlikke aineid sisaldavad pesuained 214 kg
20 01 26* Õli ja rasv 1318 kg
20 01 19* Pestitsiidid ja taimekaitsevahendid 2229 kg
20 01 14* Happed 154 kg
20 01 15* Leelised 40 kg
20 01 17* Fotokemikaalid 14 kg
16 06 06* Patareide ja akude lahus kogutud elektrolüüt 69 kg

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.