,

Projekt nr 542 “Ohtlike jäätmete käitlemine keskkonna- ja jäätmejaamades Kesk-Eesti piirkonnas”

Projekti toimumiseaeg: juuli 2011 kuni juuni 2012

Projekti eelarve: 49 449,00 eurot

Projekti maksumus: 35 254,10 eurot

Projekti eesmärgiks on keskkonna- ja jäätmejaamades elanikkonnalt kokku kogutud ohtlikud jäätmed üle anda edasiseks käitlemiseks käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

Keskkonna- ja jäätmejaamades toimub elanikkonna käest ohtlike jäätmete vastuvõtmine ja eraldi kogumine ning nende üleandmine ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele jäätmete taaskasutamiseks või lõppkäitlemiseks.

Ühe aasta jooksul koguti kokku 47,6 tonni ohtlikke jäätmeid ning 85,8 tonni elektri- ja elektroonikajäätmeid kuueteistkümnest keskkonnajaamast ja 4 jäätmejaamast.

Kogutud jäätmed:
20 01 98* Ravimid 969 kg
16 01 07* Õli- ja kütusefiltrid 355 kg
13 02 08* Vanad õlid 3700 kg
18 01 03* Nakkusohtlikud jäätmed 140 kg
20 01 27* Vänad, värvid, lakid, lahustid 24 515 kg
18 01 06* Kemikaalid 1599 kg
20 01 21* Luminestsentslambid 793 tk
16 06 01* Pliiakud 1582 kg
16 06 02* Ni-Cd akud 538 kg
20 01 33* Patareid ja akud 1 597 kg
17 06 05* Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid 660 kg
17 06 01* Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid 300 kg
20 01 21* Kraadiklaasid 212 tk
20 01 15* Tulekustutid 38 tk
15 02 02*  Saastunud pühkmed, kalts 112 kg
20 01 21* Muud elavhõbeda sisaldusega jäätmed 1,5 kg
15 01 10* Ohtlik pakend 9 054 kg
20 01 29* Pesuained, mis sisaldavad ohtlikke aineid 205 kg
13 07 03* Muud kütused 17 kg
16 01 14* Jahutusvedelik 166 kg
20 01 26* Õli ja rasv 1 019 kg
20 01 17* Fotokemikaalid 21 kg
20 01 19* Pestitsiidid, taimekaitsevahendid 544 kg
20 01 14* Happed 191 kg
20 01 15* Leelised 34 kg

20 01 23* Külmkapid 26 687 kg
20 01 35* Elektroonikajäätmed 59 077 kg

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus