,

Projekt nr 6683 “Ohtlike jäätmete käitlemine viies jäätmejaamas”

Projekti kestvus: jaanuar 2014 kuni jaanuar 2015
Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti maksumus 32 019,40 eurot.

Projekti eesmärgiks oli Paide, Türi, Põltsamaa, Suure-Jaani ja Vändra jäätmejaamades elanikkonnalt kokku kogutud ohtlikud jäätmed üle anda edasiseks käitlemiseks käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

Paide ja Türi jäätmejaama operaator on AS Väätsa Prügila
Põltsamaa ja Suure-Jaani jäätmejaama operaator on AS Epler&Lorenz
Vändra jäätmejaama operaator on AS Ragn-Sells.

Ühe aasta jooksul koguti kokku 47 tonni ohtlikke jäätmeid ning 80 tonni elektroonikaromusid.

Kogutud jäätmed:
20 01 98*  Ravimid 594 kg
16 01 07*Õli- ja kütusefiltrid 515 kg
13 02 08* Vanad õlid 3918 kg
18 01 03* Nakkusohtlikud jäätmed 124 kg
20 01 27* Vanad värvid, lakid, liimid 28925 kg
18 01 06* Kemikaalid 1158 kg
20 01 21* Luminestsentslambid 372 kg
16 06 01* Pliiakud 1250 kg
16 06 02* NiCd akud 28 kg
20 01 33* Patareid ja väikeakud 879 kg
17 06 01* Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid 1,07 kg
20 01 21* Kraadiklaasid 69 tk
20 01 15* Tulekustutid 15 tk
15 02 02* Saastunud pühkmed, absorbent 852 kg
20 01 21* Muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 0,85 kg
15 01 10* Ohtlikud pakendid 7037 kg
20 01 29* Pesuained, mis sisaldvad ohtlikke aineid 367 kg
13 07 03* Muud kütused 178 kg
16 01 14* Antifriidid 138 kg
20 01 17* Fotokemikaalid 4 kg
20 01 19* Pestitsiidid, taimekaitsevahendid 467 kg
20 01 13* Lahustid 13 kg
20 01 14* Happed 238 kg
16 02 15* Tahmakassetid 24 kg
02 01 08* Põllumajanduskemikaalid 121 kg