,

Projekt nr 9075 Eterniidi ja ohtlike jäätmete käitlemine viies jäätmejaamas

Projekti kestvus: jaanuar  – september 2015
Projekti maksumus: 73 932,49 eurot.

Projekti eesmärgiks oli Paide, Türi, Põltsamaa, Suure-Jaani ja Vändra jäätmejaamades elanikkonnalt kokku koguda eterniit ja ohtlikud jäätmed ning need üle anda käitluslitsentsi omavale ettevõttele. Jäätmejaamad teenindavad Paide linna, Türi valla, Põltsamaa valla, Pajusi valla, Suure-Jaani valla, Vändra valla ja Vändra alevi elanikke.

Paide ja Türi jäätmejaama operaator on AS Väätsa Prügila, Põltsamaa ja Suure-Jaani jäätmejaama operaator on AS Epler&Lorenz, Vändra jäätmejaama operaator on AS Ragn-Sells.

Üheksa kuuga koguti kokku 40 tonni ohtlikke jäätmeid, 451 tonni eterniidijäätmeid ning lisaks 67,5 tonni elektroonikajäätmeid.

Kogutud jäätmed:
20 01 98* Ravimid 414 kg
16 01 07* Õli- ja kütusefiltrid 161 kg
13 02 08* Vanad õlid 2409 kg
18 01 03* Nakkusohtlikud jäätmed 153 kg
20 01 27* Vanad värvid, lakid, liimid 21158 kg
18 01 06* Kemikaalid 2061 kg
20 01 21* Luminestsentslambid 412 kg
16 06 01 * Pliiakud 702 kg
16 06 02* Ni-Cd akud 71 kg
20 01 33* Patareid ja väikeakud 610 kg
17 06 01* Asbesti sisaldavad isolatsioonimaterjalid 1,08 kg
20 01 21* Kraadiklaasid 95 tk
15 02 02* Saastunud pühkmed, absorbent 515kg
20 01 21* Muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed 1,07 kg
15 01 10* Ohtlik pakend 5902 kg
20 01 29* Pesuained, mis sisaldavad ohtlikke aineid 620 kg
13 07 03* Muud kütused 842 kg
16 01 14* Antifriisid 128 kg
20 01 26* Õli ja rasv 123 kg
20 01 17* Fotokemikaalid 1 kg
20 01 19* Pestitsiidid, taimekaitsevahendid 1442 kg
20 01 13* Lahustid 774 kg
20 01 14* Happed 197 kg
02 01 08* Põllumajanduskemikaalid  1303 kg
16 02 15* Tahmakassetid 6 kg

17 06 05* Eterniidijäätmed 451 tonni

Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.