,

Projekt nr 9224 Kareda keskkonnajaama suurjäätmete kogumiskoha rajamine

Projekti kestvus: aprill kuni september 2015 

Projekti maksumus 9416,40 eurot.

Projekti eesmärgiks oli rajada Kareda keskkonnajaama hoone suurjäätmete vastuvõtmiseks, lisaks kaitsta kasutuskõlblikku mööblit sademete eest ja pakkuda seda elanikkonnale korduskasutuseks.

Ehitustöid teostas OÜ Arieks Teenindus ja omanikujärelevalvet OÜ Valby.
Projekti rahastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Kareda Vallavalitsus.