Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse poolt läbiviidud projektid.

Projektide põhirahastaja on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

KIK  Omafinantseering Kokku
2010 aasta projektid    2 687 557,75     261 721,56    2 949 279,31
2009 aasta projektid    7 860 323,34     801 982,46    8 662 305,80
2008 aasta projektid       544 815,00     295 036,00        839 851,00
2007 aasta projektid    1 373 640,00     300 407,00    1 674 047,00
2005-2006 aasta projektid    1 341 730,00     374 604,00    1 716 334,00
KOKKU  13 808 066,09  2 033 751,02  15 841 817,11