Allkirjastati esimene leping vedajaga

22.11.2007

21.novembril 2007.a. sõlmiti jäätmeveoleping AS Jõgeva Elamu ja MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse vahel.

21.novembril 2007.a. sõlmisid AS Jõgeva Elamu ja MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus lepingu korraldatud jäätmeveoks Paide linna haldusterritooriumil.
Lepingus on määratud, et AS Jõgeva Elamu omab järgnevaks kaheks aastaks ainuõigust osutada teenust Paide linnas segaolmejäätmete konteinerite tühjendusel ja jäätmete äraveol ning korraldatud jäätmevedu alustatakse 01.jaanuarist 2008.a.