AS Ragn-Sells teavitus korraldatud jäätmeveo hinnamuutusest alates 1. juunist 2017

Ragn-Sells AS esitas MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusele 28.12.2016 teenustasude muutmise taotluse, mis kinnitati 13.04.2017 Jäätmehoolduskeskuse otsusega nr 2/17-1.

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, piirkondade 2 (Pajusi, Puurmani, Põltsamaa ja Tähtvere vald), 6  (Kaiu, Kehtna, Käru, Vändra vald ja Vändra alev) ja 8 (Paldiski linn) esindajana, viis vastavalt jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on 01.05.2016 – 30.04.2019 ainuõigus vedada eelpool nimetatud omavalitsustes segaolmejäätmeid Ragn-Sells AS-il.

Vastavalt hankelepingule ja omavalitsuste jäätmehoolduseeskirjadele on Vedajal õigus esitada taotlus hinnamuutuseks. Võrreldes pakkumuse esitamisega on esinenud objektiivsed asjaolud, mille tagajärjel jäätmeveo teenustasud ei ole piisavad katmaks seadusega nõutud jäätmete kogumise, vedamise, taaskasutamise ja kõrvaldamisega seotud kulusid.

Uued teenustasud hakkavad kehtima alates 01.06.2017.
Hinnakiri on leitav teenuseosutaja Ragn-Sells kodulehel (https://www.ragnsells.ee/hinnakiri/) ja avaldatakse KOV-te kodulehel.

Kõigile jäätmevaldajatele saadetakse teavitus koos hinnakirjaga ka personaalselt.