Biolagunevad jäätmed ei sobi olmeprügikasti!

26.04.2010

Vastavalt 2004.aasta Jäätmeseadusele §134 jõustuvad 16.juulil 2010.aastal piirangud biolagunevate jäätmete prügilasse ladestamise kohta.

See tähendab, et prügilasse ladestatavate olmejäätmete hulgas ei tohi biolagunevaid jäätmeid olla üle 45 massiprotsendi, alates 2013. aasta 16.juulist üle 30 massiprotsendi ning alates 2020.aasta 16.juulist üle 20 massiprotsendi. Seepärast tuletame teile meelde, et biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed ning biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed on taaskasutatav tooraine, mis on keelatud panna olmeprügi konteinerisse või kilekotiga prügikasti kõrvale. Biolagunevad jäätmed on orgaanilised jäätmed, millest saadakse vastavas jäätmekäitluskeskuses ümbertöötlemisel toitaineterikas muld.
Aia- ja haljastusjäätmed (puulehed, saepuru, okkad, niidetud muru, oksarisu, lillemuld, muud aiajäätmed) tuleb viia jäätmejaama või prügilasse või kompostida nõuetekohaselt eramu kinnistul lahtiselt aunas.
Köögi- ja sööklajäätmed (toidujäätmed, puu- ja köögivilja jäägid, kohvi- ja teepuru, kohvifiltrid, majapidamispaber, pabertaskurätikud) tuleb kompostida nõuetekohaselt eramu kinnistul kompostris või panna biojäätmete jaoks mõeldud pruuni konteinerisse. Biolagunevad jäätmed tuleb enne konteinerisse viskamist pakendada biolagunevast kilest või paberist kotti. Võib kasutada ka paberist jahu- ja suhkrukotti ning ajalehest valmistatud torbikut. Kindlasti ei tohi kasutada tavalist kilekotti või plastkarpi. Biojäätmetesse ei tohi visata ka muid kompostimiseks kõlbmatuid, vedelaid ega liigniiskeid jäätmeid. Konteineri määrdumise vältimiseks on olemas biolagunevast materjalist vooderduskotid, mis paigaldatakse konteinerisse pärast igat tühjendamiskorda. Biojäätmete kogumiskonteineri saamiseks tuleb  pöörduda oma piirkonna jäätmevedaja poole.
Miks on selline seadusandlusest tulenev nõue vajalik?
–      Oluline on, et väheneks jäätmete ladestamine prügilatesse, millega on võimalik vähendada keskkonnariske.
–      Kui biolagunevad jäätmed visata olmeprügi konteinerisse, ei ole neid hiljem võimalik taaskasutusse suunata.
–      Valikkogumisega on võimalik vähendada olmejäätmete veole tehtavaid kulutusi.