Elektri- ja elektroonikaseadmete kogumine

30.06.2007

Paljud meist on seisnud probleemi ees mida teha mittetöötava või kasutu televiisori, külmkapi või mobiiltelefoniga, kas panna prügikasti nagu kõik muud jäätmed või jätta prügikasti kõrvale?

Probleem on leidnud lahenduse, sest alates 13. jaanuarist 2005.a. hakkas kehtima tootjavastutus elektri- ja elektroonikatoodete ( EES ) jäätmetele, mis tähendab, et kõikidel  müüjatel on kohustus võtta tarbijalt tasuta vastu kasutuks muutunud seadmed.
Elektri- ja elektroonikajäätmed ehk elektroonikaromud on kodumajapidamises kasutatavad erinevad elektrilised kodumasinad.  Vastavalt jäätmeseadusele on vaja kasutuselt kõrvaldatud või vananenud seadmed eraldi koguda ja käidelda. Enamlevinud elektroonikaromud on:
1)         Suured kodumasinad ( külmikud, pesumasinad, pesukuivatid, nõudepesumasinad, toiduvalmistamise masinad, elektripraeahjud ja -keeduplaadid, mikrolaineahjud, elektrilised kütteseadmed, elektriradiaatorid, elektriventilaatorid, kliimaseadmed ).
2)         Väikesed kodumasinad ( tolmuimejad, õmblusmasinad, triikrauad, röstrid, kohvimasinad, juukselõikustehnika, habemeajamisaparaadid, massaažiaparaadid, kellad, kaalud ).
3)         Infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed ( arvutid, bürookombainid, printerid, koopiamasinad, elektri- ja elektronkirjutusmasinad, tasku- ja lauakalkulaatorid, faksid, telefonid, mobiiltelefonid ).
4)         Tarbeelektroonika ( raadiod, televiisorid, videokaamerad, magnetofonid, helivõimendid, muusikariistad ).
5)         Valgustusseadmed.
6)         Elektrilised tööriistad ( puurid, saed, niidukid ).
7)         Elektrilised mänguasjad ja spordivahendid.
8)         Seire- ja valveseadmed ( suitsuandurid ).
9)         Meditsiiniseadmed.

10)       Automaadid.

Kodumajapidamistes kasutatavad elektroonikaseadmed sisaldavad teadaolevalt palju erineval hulgal keskkonnaohtlikke komponente nagu näiteks elavhõbe, tina, kaadmium, freoon, mis muudavad elektroonikajäätmed tervisele ja keskkonnale kahjulikuks. Seepärast peabki igal elektri- ja elektroonikatoote jäätme valdajal olema võimalus probleemtoode spetsiaalsesse kogumiskohta tasuta ära anda.

Seaduse kohaselt on kõik elektroonikaseadmeid müüvad kauplused kohustatud eraisikult tasuta tagasi võtma müüdava seadmega sama liiki ja sama otstarvet täitvast seadmest tekkinud jäätmeid. Seda juhul, kui müügikohast kümne kilomeetri raadiuses ei ole nende jäätmete avalikku kogumispunkti. Teisisõnu mobiiltelefone müüval kauplusel on kohustus vastu võtta mobiiltelefone, kuid ei ole kohustust vastu võtta kasutuskõlbmatuid külmkappe ja vastupidi. Samas ei pea sa midagi ostma, et vana seadet üle anda.
Juhul kui müügikohast 10 km raadiuses on olemas elektroonikaromu kogumiskoht, siis võetakse jäätmeid kaupluses vastu üks-ühele sama liiki ja otstarvet täitvast seadmest tekkinud elektroonikaromu.
Külmutuskapi või TV-seadme üleandmisel tuleb arvestada, et tasuta vastuvõetav seade peab olema terve, seadmed ei tohi sisaldada muid jäätmeid või olla muul moel saastunud.  Terveks loetakse seadet, mis on kompleksne ilma suurte väliste purustusteta, sisaldab olulisi osi nagu näiteks trafo, kompressor, emaplaat, kineskoop, millel võivad puududa väheolulised või eraldikogutavad osad, nagu toitejuhe, riiulid, sahtlid, käepide, väline toiteplokk, aku või patareid.
Elektroonikaromude vastuvõtmisest võib keelduda, kui nad on saastunud või ohustavad vastuvõtupersonali või takistavad edasist käitlust. Elektroonikaromude transpordil ja üleandmisel tuleb vältida nende purunemist.
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid koguvad elektroonikat müüvad kauplused, jäätmejaamad, elektroonikajäätmete kogumispunktid ja kogumisringid.
Järvamaal saab elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid üle anda peale elektroonikat müüvate kaupluste ka Türi Jäätmejaama ning Väätsa Prügilasse. Lisaks on mugavaks võimaluseks anda jäätmed üle kogumisringi käigus, mida teenindab samuti Väätsa Prügila AS.
Alates 15.07.2007.a. hakkas EES-Ringlus esimesena rakendama tasu mittekomplektsete külmkappide vastuvõtul. Vastuvõtu tasu on 100 EEK tükk. Elektroonikaseadmete Ringlus ( EES-Ringlus ) loeb mittekomplektseteks need külmkapid, milledel puudub vähemalt kompressor või mingi osa jahutusaine torustikust. Seadmed ei kuulu tasuta vastuvõtmisele alljärgnevatel juhtudel:
– seade ei ole kodumajapidamiste elektri- ja     elektroonikaseade;
– seadmete kogusest tulenevalt ei ole need olnud jäätmevaldaja kasutuses, st jäätmevaldaja ei ole EE-seadme lõppvaldaja, vaid on seadme omandanud peale selle kasutuselt kõrvaldamist;
– seadmed sisaldavad muid jäätmeid või on saastunud ja võivad seetõttu kujutada ohtu vastuvõtukoha sanitaaroludele ja vastuvõtjate elule või tervisele.
Eestis tegutseb kaks tootjavastutusorganisatsiooni, kellele on üle antud elektroonikaseadmete käitlemise kohustus: MTÜ Elektri- ja elektroonikaseadmete Ringlus ja MTÜ Eesti Elektroonikaromu. Lisaks nendele organisatsioonidele saab kodumasinaid ja elektroonikajäätmeid viia metallkäitlusfirmasse Kuusakoski, kelle vanametalli vastuvõtukohad on olemas üle Eesti. Tootja peab lisaks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete vastuvõtmisele, suunama need seadmed taaskasutusse. Seda nõuavad tootjalt nii Eesti kui ka Euroopa Liidu õigusaktid. Lähimad elektroonikajäätmete käitlemise tehased asuvad praegu Soomes ja Leedus.
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumine aitab kaasa sellele, et vanad seadmed leiaksid maksimaalsel määral taaskasutamist ning ohtlikud ained ei jõuaks keskkonda.