Ettemakstud jäätmekott (28.11.2011)

30.12.2010

2011 aasta septembrist alates pakub AS Veolia Keskkonnateenused oma klientidele uut lahendust kehvade teeoludega jäätmetekkekohtadele ettemakstud jäätmekoti näol.

Ettemakstud 140 liitrine jäätmekott on mõeldud elanikele, kellel on probleeme tekkinud jäätmete üleandmisega jäätmeveoautole (juurdepääsu probleemid) ja kellele on antud eelneval perioodil vabastus seoses jäätmeveoki ligipääsu puudumisega kinnistule.
Jäätmevaldajale müüakse tema aasta tühjenduskordade arv jäätmekotte korraga. Ettemakstud jäätmekoti kasutajad sõlmivad AS-ga Veolia Keskkonnateenused tavapärase jäätmeveoteenuse osutamise lepingu lisa, milles märgitakse konteineri liigiks ettemakstud jäätmekott, lepitakse kokku kottide arv, üleandmise koht ja veograafik.
Jäätmevaldaja viib ettemakstud jäätmekoti lähimasse jäätmete üleandmiskohta (lepingu lisas märgitu). Jäätmekoti üleandmiseks tuleks jäätmevaldajal kotile kirjutada oma lepingu number või kinnistu nimi.
Koti värv on punane ning see on märgistatud vastavate kirjadega. Erinevus tavalise jäätmekoti lepinguga võrreldes seisneb selles, et jäätmete veohind sisaldub koti hinnas. Seega on see mugav ning muretu teenus, millele ei järgne arvet.
Ühe ettemakstud koti hind on 0,27€ +20% käibemaks. Lisandub 140 liitrise jäätmemahuti jäätmeveo hind konkreetses veopiirkonnas.
Ettemakstud jäätmekotti on võimalik tellida ja lepinguid sõlmida AS Veolia Keskkonnateenused klienditeeninduse telefoninumbritel,           e-postiga või klienditeeninduspunktides.
MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus
Allikas AS Veolia Keskkonnateenused

ettemakstud jäätmekott