Hanke „Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks“ väljakuulutamine

19.10.2015

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus kuulutas omavalitsuste nimel välja avatud hankemenetluse korraldatud jäätmeveo kontsessiooniõiguse andmiseks segaolmejäätmete veoks. Kontsessioon korraldatud jäätmeveole hakkab kehtima eeldatavalt alates 01.04.2016 ja kestab kolm aastat kuni 31.03.2019.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11.12.2015.

Hanketeade on üleval e-riigihangete keskkonnas.