Jäätmehoolduskeskus sõlmis koostöölepingu Türi Kolledžiga

20.12.2007

19.detsmebril 2007.a., mil möödus 11 aastat TÜ Türi Kolledži asutamislepingu allakirjutamisest, alustasid ühist koostööd Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus ja Türi Kolledž.

Koostööleping sõlmiti eesmärgiga arendada Jäätmehoolduskeskuse ja Kolledži vahelist koostööd keskkonnahariduse ja -teadlikkuse edendamisel.

Vastastikkuse huvitatuse põhimõttel võimaldatakse 4 üliõpilasele õppeaasta jooksul õppepraktikat Jäätmehoolduskeskuses.

Mõlemad pooled teevad vajadusel koostööd üliõpilaste lõputööde teemade valikul ja selleks materjali kogumisel. Jagatakse omavahel informatsiooni keskkonnaspetsialistide vajaduse ja rakendusvõimaluste kohta.

Tehakse koostööd eesmärgiga aidata kaasa piirkonna kõikide eagruppide elanike keskkonnateadlikkuse tõusule.