Keelatud prügi põletamine seab tervise ohtu

03.03.2008

Kui paljud meist võivad kätt südamele pannes öelda, et nad pole ahjus põletanud kilekotte, terapakke, plasttopse ja –pudeleid või laste mähkmeid? Ilmselt vähesed.

Kuna inimeste keskkonnateadlikkus on tänaseks suurenenud, küsivad paljud nüüd aina sagedamini mida tohib ja mida ei tohi ahjus põletada?
Koduahjus ei tohi põletada plastpudeleid (eriti PVC-st tehtuid, kuna põletamisel moodustab PVC-s sisalduv kloor kõigi ainetega keemilisi ühendeid, näiteks mürgise metüülkloriidi ning vesinikkloriidi, mida leidub happevihmades) ja muid plastijäätmeid. Lubamatud tooted põletamiseks on ka näiteks ühekordsed nõud, õlised kaltsud, immutatud puit ning tehismaterjalid. Kõige hullemad asjad, mida pliidi alla visata, on aga mähkmed. Ka ei ole soovitatav põletada ahjus mõttetult ja suuremas koguses paberit ja pappi, kuna see tahmab lõõre, tekitab pigi ja reostab välisõhku.
Küttekolletes võib põletada ainult immutamata ja värvimata puitu ning tulealgatuseks kiletamata paberit. Plastidest on lubatud põletada polüetüleenkilet ja polüpropüleeni (tootel on märk “PE” või “PP” või tekst “võib põletada”). Selliseid jäätmeid tuleb põletada väikeses koguses koos puudega ja kõrgel temperatuuril, kuid teadmiseks, et ka selline kooslus põletamisel rikub ahju ja moodustab lõõride seintele paakunud kihi, mis võib sealt maha tulla koos kividega.
Miks ei tohi koduahjudes või lõkkes keelatud materjale põletada? Esiteks sellepärast, et jäätmete põletamisel tekib küttekoldes ja korstnas tahm, millel omakorda on hoogsüttimise oht ning võib põhjustada küttekolde süttimisel tulekahju. Teiseks see, et pikad süsinikuahelad, millest enamik plastikuid koosneb, lagunevad nii ohtlikuks süsihappegaasiks, mis lisaks võimalikule inimeste mürgitamisele võivad rikkuda kogu keskkonda kuni osoonikihini välja. Ohutult saab selliseid materjale põletada vaid spetsiaalsetes kõrgtemperatuuriga kateldes, kus temperatuur on tavalisest kõrgem ehk siis  üle 1100ºC. Koduahjus võib temperatuur heal juhul küündida vaid 1000ºC, aga 1100ºC küll mitte, sest vanemates ahjudes hakkaks sellises kuumuses juba samottkivid sulama. 
Samuti ei tohi plasti jäätmeid põletada lõkkes. Miks? Kuna tahm ja dioksiinid mis tekivad põlemisel langevad lõkke lähedale maha ja satuvad nii sademete kaudu põhjavette ning sealt edasi juba inimorganismi. Keskkonnatervishoiu spetsialistide sõnul on üldteada, et mürgiste gaaside sissehingamine soodustab väärarenguid ja vähki. Ühekordne mõju pole märkimisväärne, kuid ohtlikud on kuhjuvad mõjud, mis võivad nõrgestada organismi üldiselt, kahjustada neere või maksa.