KEJHK osales Põltsamaa jäätmejaama avamisel

18.06.2007

Esmaspäeval, 18.juunil 2007.a avati Põltsamaa vallas Pauastvere külas 1,1 ha suurusel alal Põltsamaa jäätmejaam.

Põltsamaa jäätmejaam valmis Põltsamaa, Pajusi, Puurmani valla ja Põltsamaa linna koostöös. Jäätmejaam läks maksma ligi 7,4 miljonit krooni, millest 6,6 miljoniga toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, ülejäänud osa lisasid omavalitsused.

Jäätmejaama saab üle anda vanapaberit ja pappi, klaas-, metall- ja plastpakendeid, elektri- ja elektroonikaseadmeid, ehitus- ja metallijäätmeid. Samuti saab ära anda suuremõõtmelisi jäätmeid (nt mööbel), autorehve, biojäätmeid ning ohtlikke jäätmeid. Lisaks on jäätmejaama territooriumil kavas arendada ka biolagunevate jäätmete kompostimist.

Jäätmejaama haldab AS Epler & Lorenz .

Põltsamaa jäätmejaam

Konteinerid

lindi lahti lõikamine

keskkonnaminister J. Tamkivi