Koigi Vallavalitsus muretses vallale juurde 3 uut pakendikonteinerit

17.09.2009

Kuna kodumajapidamises on üheks enam tekkivateks jäätmeteks pakendijäätmed, otsustas Koigi Vallavalitsus paigaldada valda juurde veel 3 pakendikonteinerit.

Sellega loob omavalitsus elanikele võimaluse jäätmeid sorteerida ning olmeprügi kulusid vähendada, kuna pakendeid saab ära anda tasuta.
Kuidas pakendijäätmeid sorteerida?
–    Koguge panditaara muudest pakenditest eraldi ja tagastage see kogumispunkti.
–    Kõik pakendid peavad olema tühjad, puhtad, vajaduse korral loputatud, sest toidujäätmetega pesemata pakendid hakkavad haisema ja  nende kvaliteet võib langeda. Pesemata tetrapakid lähevad hallitama.
–    Alumiiniumfoolium (näiteks hõbepaber) tuleb visata olmejäätmete konteinerisse.
–    Klaastaarale võib külge jätta paberist sildid.
–    Metallpurgid ja plastikpudelid tuleb ruumi säästmiseks kokku pressida.
–    Metallpurgi sisse ei tohi visata muid jäätmeid (näiteks suitsukonisid).
–    Plastik- ja klaaspudelilt tuleb eemaldada kork ja korgi krae, sest need on teisest materjalist.
Teine võimalus kuhu elanikud oma pakendijäätmeid viia saavad on Koigi keskkonnajaam. Sinna võib tasuta ära anda teisigi taaskasutatavaid jäätmeid nagu vanapaber ja papp, ohtlikud jäätmed, elektri- ja elektroonikajäätmed ning suurjäätmed.
Koigi keskkonnajaam asub aadressil Koigi Võimla kinnistu, Koigi küla, Koigi vald  ning on avatud:
E,K, R 10-13
L 10-15
T,N,P  suletud
Täiendavat infot saab Koigi valla maanõunik Heinar Leedmaa`lt telefonil 384 6434.