Korraldage omale kodune prügikast!

03.03.2008

AS Ragn-Sells olme- ja biojäätmete teenusejuht Anne Jõesaar soovitab sorteerimise endale lihtsaks teha: “Prügi sorteerimiseks pole vaja nurka mitut eraldi kasti. Piisab, kui soetada endale äravõetavate lahtritega prügikast ja seda korralikult hooldada”.

1. Suurem lahter segaolmejäätmete jaoks. Sinna läheb, olenemata eelsorteerimisest väga suur hulk prügi meie igapäevaelust: määrdunud pakend või paber, vahatatud paber, komposiitpakend, kus on kokku liimitud nii kile kui paber, foolium, köögis ja vannitoas ülejäävad nuustikud, lapid, seebitükid, hambapastatuubid, hügieenisidemed, mähkmed, tekstiilesemed, elektroonika ümber olnud vahtplast jne.
2. Pakendilahter. Siia kogute loputatud ja kokku surutud pandimärgita pakendid: tetrapakid, klaaspudelid, plastkarbid jne. Need tuleb toimetada taaskasutusorganisatsiooni konteinerisse.
3. Lahter kilekottide kogumiseks. Anne Jõesaar soovitab koguda eraldi krabiseva kile ja tavalised kilekotid.

4. Lahter köögijäätmete kogumiseks. Sellesse jaotusse lähevad toidujäätmed ning kasutatud majapidamispaber ja teepakid. Eramajade kodumajapidamises tekkivad köögijäätmed viiakse kompostrisse, kus neist saab muld.

Mida tasuks meeles pidada:
– Kõik välja sorteeritud pakendid, kilekotid, vanapaber peavad olema puhtad! Määrdunud pakend rikub kogu konteineri sisu ja prügivedajal on õigus keelduda selle vastuvõtmisest.
– Kogutud kilekotid on mõistlik omakorda korjata läbipaistvasse kilekotti: sellega lihtsustate sorteerijate tööd liinil – kile tõstetakse paberist eraldi.
– Kui teil on komposter ja te kogute köögijäätmeid, vooderdage lahter eelnevalt kas biolaguneva kilekotiga või näiteks pudrupakist jäänud paberkotiga, paberist suhkrukotiga vms – oluline on, et pakend laguneks. Nii väldite jäätmete laialivalgumist ja ebameeldivat lõhna.
– Prügi sorteerimisel tuleb arvestada mõistlikkuse printsiipi – kui pole võimalik pakendit puhtaks uhtuda, kasutamata selleks nõudepesuvahendit ja kuuma vett, siis on õigem panna see olmeprügisse.
– Pandimärgita pakendite plastikkorgid, veinipudelite korgid jms tuleks eemaldada ja asetada eraldi kilekotikesega pakendilahtrisse.

Prügikonteineris valitsegu selgus!
– Prügiauto juhil on õigus keelduda teie prügikasti tühjendamisest juhul, kui see sisaldab sobimatut prahti. Autojuht kontrollib, et konteineris ei oleks ohtlikke jäätmeid, aiajäätmeid või suuremahulisi jäätmeid, mida on võimalik tasuta loovutada jäätmejaamas.

– Juhul kui teie prügikasti keelduti tühjendamast, tuleb teil ikkagi maksta tühiarve auto kohaletulemise eest ja teistkordne arve prügikasti tühjendamise eest järgmisel prügiringil.
– Kui selgub, et teie prügi hulgas siiski oli keelatud sodi, siis autokonteinerist välja õngitsema ei hakka seda keegi. Teile esitatakse eritariifne arve ja jäätmekäitleja toimetab valesti pandud prahi õigesse kohta.
– Autojuht ei ava (läbipaistmatuid) suletud prügikotte. Juhul, kui olete neisse poetanud lubamatut prahti, maksab jäätmefirma prügilale kümnekordse saastetasu määra. Jäätmefirma kasseerib summa sisse oma klientidelt.
– Kui te siiani pole jäätmeid sorteerinud, siis nüüd on huvitav jälgida, kui palju vähem tekib segaolmejäätmeid pärast seda, kui nende hulgast on välja võetud taaskasutatav materjal. Vähemalt kolmandiku võrra võiks segaolme lahtrisse sodi minna küll. Seega peaks üle vaatama ka prügikonteineri suuruse. Vajadusel saab rentida või osta väiksema konteineri.
Mõelge ja kalkuleerige – kui juba sorteerida, siis nii, et sellest ka isiklikku kasu tõuseks!
Artikkel lühendatud päevalehest Oma Saar