Korraldatud jäätmeveo ainuõigust vedajatega pikendati 2015. aasta märtsini

06.12.2013

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus pikendas oma liikmetele korraldatud jäätmeveo ainuõiguse lepinguid kuni 31.märtsini 2015. Kõik eelnevalt allkirjastatud jäätmeveo lepingud ja lepingu lisad kehtivad ka pikendatud korraldatud jäätmeveo perioodil.

Lepingu pikendamine tagab senise korraldatud jäätmeveo muutusteta jätkumise ja elanike jaoks lepingupikendus lisakohustusi kaasa ei too. Jäätmevedaja jätkab prügiveoteenuse osutamist senikehtinud hindadega ja tingimustel.

Lisaks tuletame teile meelde, et korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuil tuleb esitada iga aasta 20.jaanuariks (hiljemalt   20.jaanuariks 2014) kohalikule omavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Kui kinnistuomanikult/jäätmevaldajalt vastavat kinnitust 20. jaanuariks elukohajärgsesse omavalitsusse pole saabunud, loetakse kinnistuomanik/jäätmevaldaja alates 21. jaanuarist korraldatud jäätmeveoga liitunuks.

Vabastuse saamiseks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele kirjalik taotlus, kus näidatakse ära põhjus, miks vabastust taotletakse ning elukoht, kus on liitutud korraldatud veoga. Samuti võidakse teilt küsida lisadokumente, mis näitavad ära vee ja elektrikulu vabastataval objektil ja põhielukohas tasutavaid jäätmeveo arveid.

Korraldatud jäätmeveost vabastuse taotluse (ka ühismahuti avalduse) vormid on kättesaadavad kohalikus omavalitsuses või nende kodulehel. Taotluse võib saata skaneeritult või digiallkirjastatult emailile või allkirjastatult posti teel.

 

Palume teil taotluse esitamist mitte jätta viimasele hetkele!