Korraldatud jäätmeveo konkursi rakendamisest

14.02.2010

Leping MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse ja olmejäätmete veoõiguse saanud AS Veolia Keskkonnateenused vahel sõlmiti 17.jaanuaril 2011.aastal. Ainuõigus olmejäätmete veoks anti vedajale 3 aastaks.

Sõlmitud lepingu kohaselt alustab vedaja korraldatud olmejäätmete vedu alljärgnevalt:
1.märtsist 2011 – 28.veebruarini 2014
– Paide linn
– Imavere, Koigi, Kõue, Paide ja Väätsa vald
– Kõo, Saarepeedi, Suure-Jaani, Tarvastu vald ja Võhma linn
1.aprillist 2011 – 31.märtsini 2014
– Ambla, Järva-Jaani, Kareda, Koeru ja Roosna-Alliku vald
– Pajusi, Puurmani ja Põltsamaa vald
1.maist 2011 – 30.aprillini 2014
– Kaiu, Kehtna, Käru, Vändra vald ja Vändra alev
– Märjamaa ja Raikküla vald.
Klientidega suhtlemiseks teavitab AS Veolia Keskkonnateenused jäätmevaldajaid jäätmeveo olulistest tingimustest kirjalikult ühe kuu jooksul enne veoperioodi algust.
Jäätmevaldajad, kellel ei ole jäätmekonteinerit, tuleb vastav jäätmekonteiner omale soetada või rentida. Konteineri ostu puhul kehtib vaba turg, neid võib osta ja rentida AS-lt Veolia Keskkonnateenused või mõnelt teiselt ettevõttelt.
Lepingu mittesõlmimine ei vabasta kohustusest liituda korraldatud jäätmeveoga.