Korraldatud jäätmeveo konkurss

10.07.2007

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus kuulutab omavalitsuste nimel välja avatud pakkumise korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks kaheks aastaks segaolmejäätmete veoks

järgnevates veopiirkondades:
I piirkond – Ambla, Järva-Jaani, Kareda, Koeru ja Roosna-Alliku vald
II piirkond – Pajusi, Puurmani, Põltsamaa vald ja Põltsamaa linn
III piirkond – Imavere, Koigi, Kõue, Paide ja Väätsa vald
IV piirkond – Paide linn
V piirkond – Türi vald
VI piirkond – Kõo ja Suure-Jaani vald ning Võhma linn
VII piirkond – Kehtna, Kaisma, Kaiu, Käru, Vändra vald ja Vändra alev
VIII piirkond – Märjamaa ja Raikküla vald
Olulisemad tingimused pakkujate kvalifitseerimiseks on järgmised:
– Pakkuja on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvestreeritud, tema suhtes pole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
– Pakkuja on täitnud kõik kohustused riiklike ja kohalike maksude osas;
– Pakkuja valmisolek hüvitada tema poolt süülise käitumisega tekitatud kahju tekitamine keskkonnale ja kolmandatele isikutele.
– Kehtiv jäätmeluba olmejäätmete veoks majandus- ja kutsetegevusena.
– Pakkuja omandis või kasutuses peavad olema konkursi objektiks olevate tööde teostamiseks vajalikud tehniliselt korras jäätmeveokid.
– Pakkuja omab vähemalt ühe aastast kogemust 2000 kliendile jäätmeveoteenuse osutamisel ja kliendibaasi haldamisel;
– Pakkuja majanduslik seisund ja tehniline kompetentsus peavad võimaldama teostada häireteta konkursi objektiks olevaid töid.
Pakkumise kutsedokumendid väljastab MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus, Pärnu tn 52, 72712 Paide linn, alates  10. juuli 2007.a., tööpäevadel kella 09.00 -12.00. Eelnev etteteatamine tel.: 385 2200, e-post: info@ejhk.ee
Pakkumisaegseks tagatiseks on 20 000 (kakskümmend tuhat) Eesti krooni
Ühe piirkonna pakkumiskutse dokumentide väljavõtmise tasu on 500 (viissada) Eesti krooni. Jäätmehoolduskeskus väljastab pakkumise kutsedokumendid pärast Pakkuja poolt 500 krooni ülekandmist ostja SEB Eesti Ühispanga arvelduskontole nr. 10220034471019 ning maksekorralduse esitamist Jäätmehoolduskeskusele.
Pakkumise esitamise tähtaeg on üheksakümmend päeva.
Pakkumised esitada MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskusesse aadressil Pärnu tn 52, Paide linn, Järvamaa hiljemalt  10. oktoober 2007 kell 11:00.