Lõppes avalik konkurss jäätmevedaja leidmiseks

19.11.2010

19.november 2010.a kell 11:00 lõppes konkursi “Korraldatud jäätmeveo vedaja leidmine” pakkumiste esitamise tähtaeg.

Pakkumise kutse dokumendid võtsid välja ja esitasid avalikule konkursile 4 ettevõtet:
– AS Veolia Keskkonnateenused esitas pakkumise piirkondadele 1,2,3,4,6,7,8
– AS Jõgeva Elamu esitas pakkumise piirkondadele 1,2,3,4
– AS Ragn-Sells esitas pakkumise piirkondadele 1,2,3,4,6,7,8
– OÜ Adelan Prügiveod esitas pakkumise piirkondadele 4.
Pakkumised avati MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse juhatuse poolt moodustatud konkursi hindamiskomisjoni poolt. Pakkumise kutse dokumentide avamisel fikseeris komisjon pakkumisele esitatud dokumendid ja teatas pakkumishinnad ettenähtud konteinerite  osas.

Ainuõiguse andja aktsepteerib ainult nende pakkujate pakkumisi, kes on esitanud kõik pakkumise kutse dokumentides nõutud dokumendid ning kelle pakkumised vastavad ainuõiguse andja poolt esitatud tingimustele.

Edukaks pakkumiseks tunnistatakse pakkumiste hulgast pakkumise kutse dokumentides esitatud hindamiskriteeriumite suhtes kõige soodsam pakkumine.