Muutuvad joogipakendi tagatisraha märgised

05.08.2009

Alates 1.jaanuarist 2010 peavad kõik esmakordselt turule lastavad tagatisrahaga pakendid kandma uut ABCD-märgistust, samas pandimärgi kujutis ei muutu.

Uue korra kohaselt ei märgita pakendite etikettidele enam pandipakendi hinda kroonides, vaid trükitakse tähised  A, B, C või D. Iga täht tähendab konkreetset summat ja näitab, kui palju pakend maksab.
Edaspidi tähistatakse uued kehtestatud tagatisraha suurused vastavalt pakendi materjalile järgmiste tähemärkidega:
1)   plastist ühekorrapakend mahuga 0,5 liitrit või väiksem (0,5 krooni) – A
2)   plastist ühekorrapakend, mille maht on suurem kui 0,5 liitrit (1 kroon) – B
3)   metallist ühekorrapakend (0,5 krooni) – C
4)   klaasist ühekorrapakend (1 kroon) – D
5)   klaasist korduskasutuspakend (1 kroon) – D
6)   plastist korduskasutuspakend (1 kroon) – D
Sellise märgistuse rakendamiseks on mitmeid põhjusi. Eelkõige võimaldab ABCD-märgistus muuta tagatisraha suurust nii tootjate kui ka tarbijate jaoks paindlikumalt ning märksa väiksema aja- ja rahakuluga. ABCD-märgistuse kasutamise korral, kui muutub tagatisraha suurus, ei ole vaja pakendeid ja etikette vahetada ka siis, kui Eesti läheb üle Euroopa Liidu ühisrahale euro.
Praegu võib Eestis vana märgistusega tooteid müüa kuni kauba lõppemiseni, samuti ei ole tarbijatele seatud tagastamise ajapiirangut.
Pandipakendite tagastuspunktidesse pannakse üles info, milline rahaline väärtus eri tähisega pakenditel on.
Tagatisrahasüsteemi kaudu kogutavad pakendid on standardiseeritud (teatud kuju, mõõtmete vms kokkulepitud omadusega). See aitab tagastuspakendit teistest samalaadsetest pakenditest kergesti eristada ning kogumissüsteemiga sobitada. Sellest tulenevalt kogutakse tagatisrahasüsteemi kaudu elanikkonnalt eelkõige joogipakendeid. Nii on ka Eestis kehtestatud tagatisraha õlle,  vähese etanooli­sisaldusega alkohoolse joogi, siidri, perry  ja karastusjoogi klaasist, plastist ja metallist (nt alumiinium) korduskasutuspudelile ning ühekorrapakendile (pudel, purk).
Tagatisraha ei ole kehtestatud alkoholi (nt viin, liköör) ja veini pudelitele ning kihilisest kartongist joogipakendile, kuna nimetatud joogipakendid võivad olla väga erineva kuju ja suurusega.