Ohtlike ja elektroonikajäätmete kogumine

27.04.2008

Alanud on ohtlike ja elektroonikajäätmete kogumiringid.

Töid teostab AS Ragn-Sells ning rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

 

Kogumisringidel saab üle anda:

õlijäätmed ja -filtrid
ohtlike ainetega reostunud materjalid
päevavalgustuslambid ja säästupirnid
elavhõbe
farmaatsiatooted
vanad värvid ja kemikaalid
taimekaitsevahendid
vanad ravimid
lahustijäätmed
akud ja patareid
kemikaalid
puhastusvahendid
saastunud taara
olmekeemia
putuka- ja rotimürgid
puidukaitse- ja immutusvahendid
asbest ja asbestijäätmed
ohtlike ainete jääke sisaldav pakend
kõik elektrilised kodumasinad.

NB! Vanad külmkapid peavad olema komplekssed ehk siis külmkapi tagaosas peavad alles olema mootor ja jahutustorustik ning vasktorud, mis neid kahte omavahel ühendavad.
Palume kogumisringil jäätmed isiklikult üle anda.
Olmejäätmeid vastu ei võeta!                    
 Lisainfo tel: 38 52 175 või 38 52 200