PAKKUMISKUTSE (10.07.2012)

31.12.2010

Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus soovib osta ohtlike jäätmete kogumiskonteinerit.

Tellija:            Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ
                      Reg nr 80195414
                      Aadress: Pärnu 52, 72712 Paide, Järvamaa
Tellitavad asjad: üks ohtlike jäätmete kogumiskonteiner ja paigaldus Sirtsu tee 7 Viisu küla Roosna-Alliku vald Järvamaa.
Kogumiskonteiner peab olema uus ja valmistatud vastavalt järgmistele tehnilistele tingimustele:
Konstruktsioon on metallist, soovitavalt mõõtmetega 4 x 2,5 x 2,3 meetrit, kaetud gofreeritud plekiga. Konteiner on sademete kindel, plekk seest ja väljast kaetud vastava töötlusega kattekihiga või krunditud ja värvitud spetsiaalse ilmastikukindla metallvärviga.
Uksed on kahepoolsed, lukustatavad ning komplekteeritud lukuga. Ukseava paikneb konteineri külje peal ja mõõtmed on soovitavalt 2,4 x 2,1  meetrit.
Konteineri põhi on valmistatud vanni kujulisena, võimalike lekete korral vedelike kokku korjamiseks. Kaitsevanni tühjendamise võimalus on tagatud täieliku või osalise põrandapleki eemaldamise teel.
Konteineri põrand on valmistatud profileeritud plekist, et oleks tagatud ohutus jäätmete vastuvõtul.
Konteineri külgedel on ventilatsiooniavad võimalike ohtlikest jäätmetest eralduvate gaaside kogunemise vältimiseks konteineris.
Konteineris on kahetasandiline riiul, väiksemate ja purunemisohtlike jäätmete kogumiseks.
Kogumiskonteineris on väiketaara ohtlike jäätmete kogumiseks.
Kogumiskonteinerisse paigaldatavad kaitse- ja esmaabi ning muud vahendid:
Üks süsihappegaasi tulekustuti mahuga min. 6 kg;
Sobilikud töökindad (happe ja õlikindlad) kokku 5 paari;
Kaitseprillid 2 paari;
Hingamisteede kaitsevahendid 4tk;
Esmaabi komplekt (veoautole ettenähtud mahus);
Silmaloputusvedelik;
Kummeeritu põll 3 tk;
Prügikast;
Koristus- ja puhastusvahendid (hari, väike ja suur kühvel);
Klapplaud ja taburet vastuvõtja jaoks,
Spetsiaalne absorbent.
Konteinerile kohaldatakse vähemalt 1 aastane (12 kuud) garantii.
Konteiner tuleb transportida ja paigaldada Tellija poolt määratud kohta:
Sirtsu tee 7 Viisu küla Roosna-Alliku vald
Tööde teostamise tähtaeg: 3 kuud ( 01.08. 2012.a kuni 30.10.2012.a.)
Tasumine konteineri eest toimub vastavalt töölepingus kokku lepitud tingimustele. Ohtlike jäätmete kogumiskonteineri soetamist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Hinnapakkumisel palume näidata eraldi:
Ohtlike jäätmete kogumiskonteineri maksumus ilma käibemaksuta;
Ohtlike jäätmete kogumiskonteinerilt makstav käibemaks;
Ohtlike jäätmete kogumiskonteineri maksumus koos käibemaksuga.
Hinnapakkumisele lisada konteineri garantiiaeg kuudes.
Pakkumine esitada aadressile Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ, Pärnu 52, 72712 Paide, Järvamaa või e-posti aadressil info@ejhk.ee
Hinnapakkumise palume esitada hiljemalt 23. juuliks 2012.a.