PAKKUMISKUTSE (21.06.2012)

31.12.2010

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus kutsub Teid esitama hinnapakkumist Roosna-Alliku valda Viisu külla keskkonnajaama rajamiseks.

Pakkumuse eesmärk on rajada Viisu külla keskkonnajaam liigiti kogutavate ja taaskasutavate jäätmete kogumiseks. Objektile on planeeritud ca 20×20 m plats eriliigiliste jäätmete kogumiseks. Ala tuleb piirata 1,7 m kõrguse keevisvõrkpiirdega. Ühte serva on ette nähtud kerge 4×10 m puitkonstruktsioonis hoone jäätmete hoidmiseks. Palts ja juurdesõidutee kaetakse asfaltkattega.

Hinnapakkumine tuleb esitada hiljemalt 30. juuniks 2012, aadressil MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus Pärnu 52 72712 Paide või e-postile: info@ejhk.ee

Täpsemat informatsiooni pakkumiskutse kohta saab e-maililt: evelyn@ejhk.ee või telefonil 38 52 175.