Riigihange “Suure-Jaani jäätmejaama projekteerimis-ehitustööd”

29.12.2008

Pakkumused avati 17.detsembril 2008.a. kell 12:10 Paides MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse ruumides.

Hankedokumentides ettenähtud tähtajaks esitasid oma pakkumused 13 ehitusettevõtet:
–    Remet AS
–    TAVT OÜ
–    Parmeron AS
–    Triaad Grupp OÜ
–    KPK Teedeehitus AS
–    Facio Ehituse AS
–    Merko Tartu AS
–    Talter AS
–    AS Valmap Grupp
–    Skanska EMV AS
–    OÜ Silindia
–    Tafrix OÜ
–    Eviko AS
Pakkumused avati MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse juhatuse otsusega moodustatud komisjoni poolt. Komisjon kontrollis esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides ära toodud pakkumuste struktuurile ja dokumentide loetelule.

Riigihanke “Suure-Jaani jäätmejaama projekteerimis-ehitustööd” edukaks pakkujaks tunnistati OÜ Silindia esitatud pakkumus, kui vastavaks tunnistatud ja pakkumuste hindamise kriteeriumide kohaselt kõige madalama maksumusega pakkumus.