Riigihange “Vändra jäätmejaama projekteerimis-ehitustööd”

29.12.2008

Pakkumused avati 29.detsembril 2008.a. kell 12:10 Paides MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse ruumides.

Hankedokumentides ettenähtud tähtajaks esitasid oma pakkumused 14 ehitusettevõtet:
– Talter AS
– Remet AS
– ASPI AS
– Kaamos Ehitus OÜ
– KPK Teedeehitus AS
– OÜ Silindia
– Facio Ehituse AS
– AS Valmap Grupp
– Skanska EMV AS
– TAVT OÜ
– Tafrix OÜ
– YIT Ehitus AS
– AS Eston Ehitus
– Merko Tartu AS
Pakkumused avati MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse juhatuse otsusega moodustatud komisjoni poolt. Komisjon kontrollis esitatud pakkumuste vastavust hankedokumentides ära toodud pakkumuste struktuurile ja dokumentide loetelule.

Riigihanke “Vändra jäätmejaama projekteerimis-ehitustööd” edukaks pakkujaks tunnistati Facio Ehituse AS esitatud pakkumus, kui vastavaks tunnistatud ja pakkumuste hindamise kriteeriumide kohaselt kõige madalama maksumusega pakkumus.