Riigihange „Võhma jäätmejaama ehitustööd“

22.12.2009

Riigihanke „Võhma jäätmejaama ehitustööd“ avamine toimus 25.novembril 2009, kus pakkumusi vaatas läbi ja hindas selleks moodustatud komisjon.

Hankedokumentides ettenähtud tähtajaks esitasid oma pakkumused 16 ehitusettevõtet:
OÜ TAVT, AS Irbistero, AS Facio Ehitus, Wesico Projekt OÜ, Maveter OÜ, Silindia OÜ, Valmap Grupp OÜ, YIT Ehitus AS, Eston Ehitus AS, AS Projekt E, AS KEK-i Ehitus, AS KPK Teedeehitus, OÜ Valga Teed, Eviko AS, Vändra MP OÜ, AS Paide MEK.
Komisjon kedagi tagasi ei lükanud. Kontrolliti pakkujate kvalifikatsiooni ja pakkumuste vastavust riigihanke kutses esitatud tingimustele, hinnati ja selgitati välja edukas pakkumus.
Riigihanke „Võhma jäätmejaama ehitustööd“ edukaks pakkujaks tunnistati OÜ Silindia esitatud pakkumus, kui vastavaks tunnistatud ja pakkumuste hindamise kriteeriumide kohaselt kõige madalama maksumusega pakkumus.