Sõlmiti leping OÜ-ga Adelan Prügiveod jäätmeveoks Türi valla haldusterritooriumil

14.01.2008

11.jaanuaril 2008.a. sõlmiti jäätmeveoleping OÜ Adelan Prügiveod ja MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskuse vahel.

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus sõlmis võitjaks tulnud ettevõttega OÜ Adelan Prügiveod lepingu, milles on  ära määratud, et vedaja omab järgnevaks kaheks aastaks ainuõigust osutada teenust  Türi vallas segaolmejäätmete konteinerite tühjendusel ja jäätmete äraveol. Korraldatud jäätmevedu alustatakse 01. märtsist 2008.a.