Jäätmete edukaks käitlemiseks on vaja omavalitsuste suuremat koostööd

Jäätmete edukaks käitlemiseks on vaja omavalitsuste suuremat koostööd

 

Keskkonnaminister Madis Kallas: me ei sordi end jäätmeprobleemist välja

Eesti Päevalehes ilmus lugu, kus – kasutades minu näidet aastatetagusest ajast ja päris elust, mil Saaremaa praamil sorteeritud prügi kallati jäätmeveoks kokku – pidi ilmestama levinud arusaama, et liigiti kogumisel ei ole mõtet. Keskkonnaministrina saan tunda kergendust, et selliseid näiteid saab tuua nüüdseks üldjuhul juba kaugest minevikust. Eesti keskkond on paremini hoitud ja puhtam kui veel kümmekond aastat tagasi. Ehkki jäätmeteke suureneb ajas pidevalt, oleme suutnud seni kasvavate mahtudega toime tulla.

Selles on oluline roll Eesti inimestel, kes on hakanud agaramalt prügi sorteerima, kuid kogu vastutus ei saa jääda ainult inimeste õlule. Me ei sordi end jäätmeprobleemist välja. Seetõttu on oluline vähendada jäätmeteket ning samal ajal hoogustada ringmajandust. Eestis on ringlussevõtu potentsiaal jätkuvalt kõrge, kuid jäätmete töötlusvõimekus võiks olla üle riigi ühtlasemalt jaotunud.

Maht vs. distants

Kui suurlinnades on rahvahulga tõttu peamine mure jäätmetekke mahtudega, siis maapiirkondades jäätmeveo distantsidega. Peame mõistma linnade ja maapiirkondade erinevust. Jäätmeveo hinnatõus võib küll olla üks viis, kuidas sorteerimist edendada, kuid see pole universaalne lahendus kogu Eestile.

Omavalitsuste käes on võti, et tagada kõigile elanikele mugavad võimalused liigiti kogumiseks ja motiveerida inimesi andma oma panust keskkonna heaks. Omavalitsuste koostöös tuleks jõuda selleni, et jäätmete ringlussevõtt toimuks võimalikult lähedal nende tekkekohale ning me ei peaks nende transpordiga kliimamuutustele hoogu juurde andma.

Riik peab siin kohalikke omavalitsusi piirkondliku jäätmekäitluse arendamiseks võimestama. Toetan ka jätkuvalt põhimõtet, et need, kes on valmis rohkem sorteerima, peaksid ka vähem maksma ja vastupidi. Loodan, et järgmine keskkonnaminister võtab jäätmemajanduse reformi käsile. Kuid ei maksa unustada, et meie kõigi panus on jätkuvalt oluline, sest iga sammu, millega astume lähemale ringmajandavale Eestile, teeme oma laste tuleviku heaks