Toimus MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus ja MTÜ Jäätmehalduskeskus ühinemine

Toimus MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus ja MTÜ Jäätmehalduskeskus ühinemine


MTÜ Jäätmehalduskeskus ühendamisest MTÜ-ga Eesti Jäätmehoolduskeskus

Mittetulundusühing Eesti Jäätmehoolduskeskus, kui ühendav ühing (registrikood 80195414) ja Mittetulundusühing Jäätmehalduskeskus, kui ühendatav ühing (registrikood 80346221) ühinesid 15.12.2022. a sõlmitud ühinemislepingu alusel. Ühinemine jõustus 10.02.2023.a. Ühinemisega läksid kõik MTÜ Jäätmehalduskeskus õigused ja kohustused üle MTÜ-le Eesti Jäätmehoolduskeskus.

MTÜ Jäätmehalduskeskus tegevus on sellega lõppenud ja ühing on registrist kustutatud. 

MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus osas leiate infot veebilehelt www.ejhk.ee. 

Kui Teil on küsimusi seoses MTÜ Jäätmehalduskeskus ja MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus ühinemisega, siis palun võtke ühendust järgnevalt:
e-post: info@ejhk.ee
telefon: 3852200
mobiil: 5050183