Biojäätmete kogumine on vajalik

Biojäätmete kogumine on vajalik

Juba 2023. aasta lõpuks peavad omavalitsused tagama, et elanikud koguksid biojäätmed konteinerisse või kompostiks kohapeal. 

Biojäätmete eraldamine muudest jäätmetest on oluline, sest see võimaldab neid ringlusse võtta. Eraldi kogutud biojäätmetest valmistatakse Eestis enamasti komposti, millega jõuavad loodusest võetud ained tagasi mulda. Lähiaastail on näha ka biogaasi tootmise kasvu, mida kasutatakse autokütusena, majade kütmiseks ja elektri tootmiseks.

Keskkonnaministeerium on avaldanud kokkuvõtva loo biojäätmete kogumisest ja juhendvideo kompostimisest, mille leiate siit: Biojäätmed ja kompostimine