Ringmajanduse Vedur vs Pidur

Ringmajanduse Vedur vs Pidur

Eesti Ringmajandusettevõtete Liit (ERMEL) korraldab igal aastal ringmajanduspäeva, mille käigus antakse üle muu hulgas ringmajanduse Veduri ja Piduri tiitel. Ringmajanduse Vedur 2023 on MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus. Ringmajanduse Pidur 2023 tiitel anti anonüümselt kõikidele Eesti inimestele, kes jäätmeid ei sordi.

MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus on jõudsalt arendanud ringmajandust kohalikul tasandil, tegeledes teadlikkuse tõstmisega, nõustades kohalikke omavalitsusi ning edendades koostööd jäätmevaldakonnas. MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskuse juhatuse esimehe Rait Pihelga sõnul põhineb jäätmehoolduse edukas korraldamine tegevuste ühtlustamisel ja ressursside koondamisel. „Tunnustus on meie organisatsioonile väga oluline, kuid Piduriteni jõuame vaid ühiselt tegutsedes, rakendades ühetaolisi liigiti kogumise reegleid ja lahendusi, muutes seeläbi jäätmete liigiti kogumine arusaadavaks igapäevaelu lahutamatuks osaks.“ sõnas Pihelgas.

Ringmajanduse Veduri tiitli eesmärk on väärtustada ja avaldada avalikku tunnustust nendele, kes oma tööalase tegevusega on paistnud avalikkuses silma ringmajanduse arendamise ja uute ringmajandusmudelist lähtuvate tegevuste soodustamisega. Ringmajanduse Piduri tiitli eesmärk on juhtida laiema avalikkuse tähelepanu nendele, kelle ametialane tegevus või väljendatud seisukohad on takistanud ringmajanduse põhimõtete elluviimist. 2022. aastal pälvis ringmajanduse Veduri tiitli AS Eesti Pandipakend, Piduriks pärjati Keskkonnaamet.

MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus keskendub mitte ainult jäätmete õigele sorteerimisele, kuid ka jäätmetekke vähendamisele, võttes tuleviku suunaks hoogustada ringmajandust.

Kasutatud allikad: https://www.rmel.ee/tanavuse-ringmajanduse-piduri-tiitli-sai-eesti-inimene-kes-ei-viitsi-jaatmeid-sortida-vaata-karikatuuri-mis-on-puhendatud-koikidele-mittesortijatele/; https://rohe.geenius.ee/rubriik/rohemajandus/ringmajanduse-piduri-tiitli-sai-eesti-inimene-kes-ei-viitsi-jaatmeid-sortida/