EL nõuab rohepesu keelustamist ja roheväidete reguleerimist

EL nõuab rohepesu keelustamist ja roheväidete reguleerimist

ELi eesmärk on lõpetada rohepesu ning pakkuda tarbijatele usaldusväärset teavet toodete vastupidavuse kohta. Selleks soovib EL keelata:

  • üldsõnaliste roheväidete kasutamise, kui väidet ei saa tõendada;
  • keskkonnaväited, mis põhinevad üksnes heitkoguste kompenseerimise süsteemidel;
  • kestlikkusmärgiseid, mis ei põhine ametlikel sertifitseerimissüsteemidel või ei ole avaliku sektori asutuste poolt välja töötatud.

Täpsemalt saab lugeda https://www.europarl.europa.eu/topics/et/article/20240111STO16722/el-nouab-rohepesu-keelustamist-ja-rohevaidete-reguleerimist