Tutvumine Norra jäätmete sorteerimistehasega ROAF

Tutvumine Norra jäätmete sorteerimistehasega ROAF

16. veebruaril külastasid MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskus nõukogu liikmed, MTÜ töötajad ning Kliimaministeeriumi esindaja Norras jäätmete sorteerimistehast ROAF.

ROAF tehas on loodud kohalike omavalitsuste algatusel ning teenindab kokku 450 000 inimest. ROAF tegeleb nii jäätmete veoga, sorteerimise kui teadlikkuse tõstmisega oma hallatavates kohalikes omavalitsustes. Keskmine majapidamine maksab ca 350 eurot jäätmetasu ROAF-le, mille eest tagatakse majapidamisele kogumisvahendid, jäätmete äravedu ning taaskasutusse suunamine. 

Norras ei toimu majapidamistes tekkekohal sorteerimist, st vaja läheb ainult ühte prügikasti. Ainult biojäätmed on tulnud siiani koguda eraldi rohelist värvi kilekotti, mis pannakse teiste jäätmetega koos ühte konteinerisse ning sorteerimisliinil sorteeritakse need välja. Kuid jäätmevaldajad ei kasuta tihti rohelise koti võimalust, pannes kõik jäätmed niisama kokku. Seetõttu plaanib ROAF ka biojäätmete konteineri paigaldamisi majapidamiste juurde, et saada paremini kätte biojäätmeid ning suunata antud materjal taaskasutusse.

Keskmiselt sorteerib ROAF tehas 75 000 tonni aastas segaolme- ja pakendijäätmeid, millest 6250 tonni moodustub plastik, 1150 tonni metalli, 150 tonni tetrapakendit ning 54 000 tonni segaolmejäätmeid. Roheliste kilekottidega kogutud biojäätmeid kogutakse kokku 11 000 tonni. Plastik, metall ja tetrapakend suunatakse taaskasutusse, segaolmejäätmed energeetilisse taaskasutusse ning biojäätmetest toodetakse biogaasi.  

Norra jäätmete sorteerimistehase külastuse osas on teinud suurepärase kokkuvõtte Anija vallavanem ja MTÜ Eesti Jäätmehoolduskeskuse nõukogu liige Riivo Noor Sõnumitoojas: Ani­ja val­la­va­nem tut­vus Nor­ras jäät­me­te sor­tee­ri­mis­te­ha­se­ga - Sõnumitooja (sonumitooja.ee)