Selgitus Põltsamaa vallas jäätmevedaja AS Ragn-Sells poolt jäätmevaldajatele edastatud teate osas 

Selgitus Põltsamaa vallas jäätmevedaja AS Ragn-Sells poolt jäätmevaldajatele edastatud teate osas 

Põltsamaa vallas korraldatud jäätmeveo teenuseid osutav jäätmevedaja Ragn-Sells AS on 21.05.2024.a saatnud e-posti teel Põltsamaa elanikele ja ettevõtetele teate jäätmemahutite veograafiku muutmisest alates 04.06.2024.a 

Veograafikute muutmise põhjusena nimetab jäätmevedaja vajadust viia tänased veograafikud kooskõlla valla jäätmehoolduseeskirjaga ja selline tegevus olevat vallavalitsusega kooskõlastatud. 

Jäätmemahutite veograafikute muutmine ei ole vallavalitsusega kooskõlastatud ning tänased veograafikud on jäätmehoolduseeskirjaga kooskõlas. Jäätmevedaja Ragn-Sells on edastanud valeinfot ja selline teade ei ole õiguspärane.

Eelnevast lähtudes palume Teil jäätmevedaja Ragn-Sells poolt edastatud veograafikute muutmise teate jätta tähelepanuta. Antud hetkel ei pea ükski jäätmevaldaja planeerima muudatusi oma kogumismahutite arvu ja suuruse osas, st veograafikud ei muutu.

Vabandame jäätmevedaja poolt esitatud eksitavast infost tekkinud ebamugavuste eest ning jagame lisainfot esimesel võimalusel.