Kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Viljandi valla asustusüksuses Viljandi vald
parimaks pakkujaks tunnistati Eesti Keskkonnateenused AS pakkumine järgmiste hindadega:

Mahuti suurus m3 Hind € km-ga
kilekott kuni 0,1 m3 ja kuni 10 kg   1,61
0,08   1,30
0,14   2,26
0,24   2,84
0,36   4,26
0,60   5,16
0,66   5,68
0,80   6,88
1,10   8,28
1,50 11,29
2,50 18,82
4,50 33,86

Ülaltoodud teenuse hinnad asustusüksuses Viljandi vald hakkavad kehtima alates 01.08.2018 kuni 31.03.2019.

20 01 01 – paber ja kartong. Ühe kuupmeetri jäätmete kogumise ja käitlemise maksumus käibemaksuta on 0 eurot ja 00 senti m3;

20 03 07 – suurjäätmed. Ühe kuupmeetri jäätmete kogumise ja käitlemise maksumus käibemaksuta on 0 eurot ja 00senti m3.

Teenuse hind on suurim võimalik tasu olmejäätmete kogumise ja veo eest.

Hind sisaldab kõiki kontsessiooni omava ettevõtja poolt tehtavaid kulutusi teenuse osutamiseks.